Få styr på den fælles bolig med hjælp fra en boligadvokat

27 februar 2019
Astrid Pedersen
Få styr på den fælles bolig med hjælp fra en boligadvokat

Der er mange situationer i forbindelse med det at være bolig ejer, i hvilke man kan få brug for en boligadvokat. Det er ikke kun i forbindelse med køb af bolig – hvor en boligadvokat er en aldeles uvurderlig sparring partner og sekundant – at boligadvokaten kan vise sig nyttig.

Udarbejdelse af sameje overenskomst ved boligadvokat

Et eksempel på en boligadvokats funktion, er når der skal udarbejdes en sameje overenskomst, eller – som det også hedder – en sameje kontrakt. Denne situation opstår for eksempel, når et par som ikke er gift, ejer en bolig sammen, eller når en gruppe venner har splejset om en ejerlejlighed for at danne et kollektiv eller et bofællesskab. På et tidspunkt ophører samlivet måske, eller den ene part i bofællesskabet ønsker at flytte ud. Og så kan det hurtigt blive noget rod med overdragelsen, hvis man ikke har papir på ejerforholdet og fordelingen heraf.

I sameje overenskomsten fastlægger parterne, hvilke rettigheder og pligter der er gældende for den ejendom, de ejer til sammen. En sameje kontrakt kan indeholde oplysninger angående forhold så som fordelingen af udgifter mellem parterne, parternes indbyrdes muligheder for at købe hinanden ud, samejets opsigelsesfrist, hvem af parterne, der har førsteret til boligen, hvis samejet ophører, samt hvorledes økonomisk tab eller gevinst efter et eventuelt salg skal fordeles samt hver parts rettigheder i tilfælde af en ejers død. Med en sameje kontrakt er I som ugifte samlevende begge bedre stillet i tilfælde af skilsmisse, ophørt samliv, eller dødsfald.

Hjælp til ændring af skøde

Foruden sameje kontrakten, skal skødet også ordnes hvis ejerforholdet ændres. Dette gælder ikke kun ved handel, men også ved fraflytning, eller overdragelse i forbindelse med et dødsfald. I sådanne tilfælde skal skødet opdateres og tinglyses på ny, og her kan din boligadvokat også være behjælpelig.

Læs mere på eboligadvokat.dk

Flere Nyheder